Ontwerp logo 10 jaar Stichting Leergeld West-Friesland versie fc_C

Dat onze deelnemers sportief en enthousiast zijn wisten we al, maar zij zijn zeker ook erg sociaal:

Tijdens het inschrijven kon vrijwillig worden gedoneerd aan Stichting Leergeld West Friesland. Uiteindelijk kunnen wij, namens de deelnemers, een waarde cheque van € 250,- overhandigen!

Doel van stichting Leergeld West-Friesland

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging of het verstrekken van een fiets. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Alle bijdragen worden in natura verstrekt of betaalt Leergeld rechtstreeks aan scholen of verenigingen.

Kwijtschelding kosten ouderbijdrage en excursies, computers en fietsen

Leergeld werkt samen met het Atlascollege, Tabor, RSG Enkhuizen en Martinuscollege over kwijtschelding van de eigen bijdrage van ouders voor diverse schoolactiviteiten. Afgesproken is dat ouders bij Leergeld daartoe een aanvraag kunnen doen. Leergeld beoordeelt deze op basis van eigen de criteria. Indien het gezin hier voldoet ontvangen de ouders een brief, waarmee zij bij de administratie van de schoolkwijtschelding kunnen aanvragen. Het afgelopen jaar is hiervan in tientallen gevallen gebruik gemaakt. Over extra schooluitgaven heeft Leergeld met het Horizoncollege ook afspraken gemaakt.

Leergeld verstrekt ook computers wanneer deze niet door de gemeente wordt vergoed. Voorwaarden hiervoor zijn: één per gezin, kind ouder dan 10 jaar, eens per 5 jaar. Wanneer kinderen geen fiets hebben om naar school of sport te gaan kan een goede 2e hands fiets verstrekt worden.

Nadere informatie

Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht op de website www.leergeldwestfriesland.nl